Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na 2024 rok. Dochody budżetowe będą na poziomie blisko 105 mln mln zł, a wydatki wyniosą około 117,5 mln zł. Jak zaznaczył burmistrz Skarszew Jacek Pauli, przed gminą nie tylko nadchodzący rok, ale dwa najbliższe lata obfitować będą w szereg inwestycji. W przyszłym roku ich wartość osiągnie około 40 mln zł, a w 2025 r. około 26 mln zł, tak więc wykonane zostaną zadania łącznie za około 66 mln zł!
 
Co istotne, większość tej kwoty, czyli około 48 mln zł, to pozyskane przez gminę dofinansowania tych zadań. Burmistrz wymienił w czasie obrad najważniejsze inwestycje, które będą prowadzone w latach 2024-2025. Są to między innymi:
▪️ budowa sieci kanalizacyjnych wraz z lokalnymi oczyszczalniami w Pogódkach, Szczodrowie oraz Godziszewie (II etap)
▪️ kontynuacja i zakończenie w 2024 r. budowy krytej pływalni
▪️ modernizacja infrastruktury drogowej w mieście, jak i w sołectwach
▪️ przebudowa drogi na ul. Św. Jana w Skarszewach
▪️ przebudowa drogi na ul. Kościelnej w Skarszewach
▪️ budowa drogi na odcinku Jaroszewy-Czarnocin
▪️ przebudowa drogi w Bolesławowie
▪️ budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach.
▪️ modernizacja infrastruktury kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach (głównie nowa nawierzchnia na Orliku, sztuczna bieżnia)
▪️ budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkołach w Godziszewie i w Pogódkach
▪️ modernizacja świetlicy wiejskiej w Pogódkach
▪️ modernizacja elewacji Szkoły Podstawowej nr 1
▪️ wymiana stolarki okiennej w Zamku Joannitów.