Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przystąpienia Gminy Skarszewy do rządowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 557 175,00zł na pomoc osobom niepełnosprawnym (100% kosztów zadania).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej formy wsparcia, proszone są o kontakt z p. Magdaleną Wańdoch - Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych Społecznej w Skarszewach ul. Szkolna 9, I piętro p. nr 13; tel 58 588 24 36 do 25 stycznia 2024 r.

promocja asystent