Zgłoś pomysł jak promować działania proekologiczne i wygraj wycieczkę do Norwegii! Bliskie są Ci tematy związane z ochroną środowiska? Masz pomysł jak przeciwdziałać skutkom zmian klimatu oraz zachęcić do takich działań znajomych, rodzinę, sąsiadów i lokalne społeczności? Zadbaj o dobry klimat zgłaszając inicjatywę do konkursu i wygraj trzydniowy wyjazd do Norwegii!

 Jak to zrobić

Zbierz trzyosobowy zespół i wspólnie zrealizujcie inicjatywę, która powinna promować postawy i zachowania proekologiczne w domu, szkole oraz najbliższym otoczeniu, w szczególności w zakresie potrzeby zagospodarowania i retencjonowania wód opadowych, przeciwdziałania powodziom i podtopieniom, przeciwdziałania powstawaniu suszy i miejskich wysp ciepła, potrzeby ochrony bioróżnorodności oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.