W wyniku przystąpienia Gminy Skarszewy do rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wyparcia Osób Niepełnosprawnych, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 218 790,00 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

W ramach programu Gmina będzie realizowała Moduł I tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Świadczenia mają na celu odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z określonymi orzeczeniami oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Przewiduje się, iż z programu skorzysta 30 osób, na rzecz których zostanie przepracowanych łącznie 4290 godzin.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej formy wsparcia, proszone są o kontakt z p. Magdaleną Wańdoch - Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych Społecznej w Skarszewach ul. Szkolna 9, I piętro p. nr 13; tel 58 588 24 36 do 16 lutego 2024 r.

opieka logo