Panie w wieku od 45 do 74 lat będą mogły zrobić BEZPŁATNE badanie mammograficzne w mammobusie, W przyszłą środę, 24 stycznia, przy remizie Osp Skarszewy w godz. 9-15. Telefon do rejestracji: 58 325 76 02.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lata, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

a) nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia);

b) zakończyły okres 5 lat od leczenia chirurgicznego raka piersi i pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT) – zalecenie badania co 12 miesięcy;

c) zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu – zalecenie badania co 12 miesięcy.