Ważna informacja. W związku z pracami prowadzonymi przez firmę STRABAG na ul. Kościelnej w Skarszewach, we wtorek 23 stycznia, w godz. 8:00-16:00, nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Kościelna, Zduńska, Szkolna, Kowalska oraz na Placu gen. Hallera od nr 10 do nr 15.

Wyłączenie wody spowodowane będzie pracami na sieci wodociągowej. Osobą odpowiedzialna za prowadzenie robót jest Marek Śliwowski, tel. 664 921 173. Wykonawca przeprasza za utrudnienia.

Długość odcinka przebudowy ul. Kościelnej wynosi prawie 86 m. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego w całości wykonana zostanie z szarej kostki kamiennej. Zaprojektowano lewostronny ściek oraz obustronne ścieki o szerokości 20 cm, w których zlokalizowane będą wpusty podłączone do kanalizacji deszczowej. Po stronie zachodniej i wschodniej ulicy Kościelnej – od granicy pasa do krawędzi ścieku wyznaczono strefy parkowania dla samochodów. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość projektu: 1 051 672,08 zł. Wartość dofinansowania: 525 836,00 zł.