Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2024 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Kwota do rozdysponowania wynosi 28 mln zł.

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 17 mln zł,

zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 11 mln zł.

Termin składania wniosków określono do 26 lutego br., a ich rozpatrzenie nastąpi do 26 kwietnia 2024 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu AMODIT https://wnioski.msit.gov.pl

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2024-r-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow