Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o pomocy finansowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród beneficjentów jest Gmina Skarszewy, która otrzyma 20 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup umundurowania bojowego dla strażaków z: OSP Skarszewy, OSP Nowy Wiec, OSP Pogódki, OSP KoźminOSP Szczodrowo.

Dotacje w wysokości prawie 1,2 mln zł trafią do 64 jednostek samorządowych. Najwyższa kwota wsparcia to 20 tys. zł, a najniższa niewiele ponad 13 500 zł. Pieniądze zostaną wydane m.in. na zakup sprzętu specjalistycznego (np. pompy, piły czy nożyce), środków ochrony indywidualnej (np. ubrania bojowe) oraz łączności, a także wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania.
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego to jedno z zadań własnych gmin, które jest realizowane przez ochotnicze straże pożarne w ramach programu „Pomorskie OSP 2024”.