Zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Skarszew, od maja br. zmianie ulegną godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w środy i piątki. Tym samym. interesanci przyjmowani będą w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 08:00 – 15:00, w środy 8:00 – 16:30, a w piątki 8:00 – 13:30. Zmiany zaczną obowiązywać po długim weekendzie majowym.

Do końca kwietnia, zgodnie ze starymi zapisami Regulaminu Pracy w UM, dyżury pełnione są w środy tylko przez określonych pracowników poszczególnych Wydziałów UM. Od maja (po długim weekendzie) w środy będzie pracował dłużej cały Urząd (do godz. 17:00), co umożliwi mieszkańcom załatwienie tego dnia więcej spraw, jednocześnie w piątki czas pracy UM zostanie skrócony (do godz. 14:00) z tytułu dłuższej pracy w środy.

Reasumując, zgodnie z Regulaminem Pracy (linki do pobrania na końcu artykułu), Urząd od maja br. czynny będzie w dniach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • środa od godz. 7.30 do godz. 17.00;
  • piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00,
    Interesanci przyjmowani będą jak podano wyżej, na wstępie artykułu,

Zarządzenie nr 113/WO/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Skarszewach
Zarządzenie nr 114/WO/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach.