Centrum Usług Społecznych zachęca mieszkańców gminy do udziału w akcji „Koperta Życia Caritas”. Akcja jest  skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Koperta zawiera kartę, na której zapisane są podstawowe i aktualne informacje dotyczące domownika seniora: imię i nazwisko, PESEL, grupa krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby, którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach.

„Kopertę Życia Caritas” należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym dla ratowników – zawarte w niej dane powinny jak najszybciej trafić do medyków, którzy udzielają mu pomocy. Pierwsze „Koperty Życia Caritas” trafiły już do mieszkańców Skarszew, otrzymali je m.in. uczestnicy zajęć w skarszewskim Klubie Senior +.
- Jest  to akcja, do której zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego, przygotowaliśmy ją dla mieszkańców w Centrum Usług Społecznych z udziałem Caritas Diecezji Pelplińskiej - informują pracownicy CUS.
Osoby zainteresowane akcją proszone są o kontakt z Magdaleną Wańdoch - Koordynatorem Indywidualnych Usług Społecznych, tel. 58 588 24 36. Koperty można odebrać w Centrum Usług Społecznych (dawniej GOPS) przy ul. Szkolnej oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Dworcowej w Skarszewach.