Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gdańskim w związku z pismem Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku informuje o stwierdzeniu w dniu 24 kwietnia 2024r., na terytorium województwa pomorskiego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF), wykrytego u 10 padłych dzików odnalezionych na terenie miasta Gdyni.

W związku z czym wnosi o przekazanie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz o dynamice rozprzestrzeniania się choroby, wobec której powinna zostać zachowana wzmożona ostrożność oraz o konieczności rzetelnego przestrzegania wymogów bioasekuracji, mających na celu uniknięcie przeniesienia choroby do gospodarstw oraz dalszego jej rozprzestrzeniania zwłaszcza hodowcom trzody chlewnej oraz myśliwym działającym na terenie powiatu starogardzkiego.