3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga - po amerykańskiej - na świecie, będąc dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Józef Wybicki, autor słów "Mazurka Dąbrowskiego", związany w młodości ze Skarszewami, brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja jako przedstawiciel stanu mieszczańskiego.
 
 
Józef Wybicki należał do najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oświecenia - brał także udział w elekcji królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego, w konfederacji barskiej, w pracach Komisji Edukacji Narodowej, w przygotowaniach Insurekcji Kościuszkowskiej, tworzył także zręby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.
 
Święto Narodowe Trzeciego Maja ustanowione zostało uchwałą Sejmu z kwietnia 1919 roku. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku, a na mocy ustawy z 6 kwietnia 1990 roku, święto zostało przywrócone.