Za nami pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji samorządowej. Po złożeniu ślubowania przez radnych, wybrano prezydium Rady Miejskiej. Przewodniczącym został Stefan Troka - doświadczony samorządowiec, który kierował pracami RM na początku lat 90., a w latach 1998-2002 był burmistrzem Skarszew.

Był to jedyny kandydat na przewodniczącego Rady Miejskiej - poparło go 14 spośród 15 radnych. Następnie wybrano dwóch wiceprzewodniczących RM. Były trzy kandydatury - w wyniku głosowania wiceprzewodniczącymi zostali Andrzej Pałasz (14 głosów) i Anna Duziak (11 głosów), nie wybrano Krzysztofa Belinga (5 głosów).
Ostatnim punktem obrad było uroczyste ślubowanie złożone przez burmistrza Jacek Pauli, który z woli wyborców będzie kierował gminą trzecią kadencję. Burmistrz po ślubowaniu zaznaczył, że traktuje swoją funkcję jako bardzo odpowiedzialne zadanie i obiecał jednocześnie, że gmina Skarszewy będzie w dalszym ciągu podążała ścieżką rozwoju.

slubowanie