Podczas drugiej w nowej kadencji sesji skarszewskiej Rady Miejskiej, w drodze uchwał wybrano składy i przewodniczących poszczególnych komisji problemowych.

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Regina Grzywacz – przewodnicząca, Andrzej Pałasz, Henryk Armatowski, Anna Duziak, Krzysztof Beling.

Skład Komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego
Anna Duziak – przewodnicząca, Witold Prabucki, Regina Grzywacz, Mariusz Lubecki, Elżbieta Knitter.
 
Skład Komisji Porządku Publicznego
Franciszek Armatowski – przewodniczący, Andrzej Pałasz, Michał Turzyński, Krzysztof Beling, Mariusz Lubecki.
 
Skład Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości
Jerzy Smuczyński – przewodniczący, Grzegorz Gradulewski, Grzegorz Miszewski, Michał Turzyński, Elżbieta Knitter.
 
Skład Komisji Rewizyjnej
Witold Prabucki – przewodniczący, Grzegorz Gradulewski, Edwarda Rekowska, Jerzy Smuczyński, Elżbieta Knitter.
 
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Henryk Armatowski – przewodniczący, Edwarda Rekowska, Franciszek Armatowski, Jerzy Smuczyński, Grzegorz Miszewski.
 
W kolejnej uchwale wybrano przedstawicieli Rady Miejskiej w Komitecie Rewitalizacji, którym zostali: Mariusz Lubecki i Krzysztof Beling.