Na lato planowana jest przebudowa odcinka drogi powiatowej od ronda w Skarszewach do skrzyżowania z drogą gminą prowadzącą do Zapowiednika (prawie 3,5 km). Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim, trwa przetarg na wykonawcę robót i po jego wyborze prace powinny rozpocząć się już w lipcu.

Wykonawca będzie miał maksymalnie 70 dni na zakończenie przebudowy. Oprócz nowej nawierzchni drogi wykonane zostaną m.in. wszystkie istniejące zjazdy oraz pobocza. Tym samym będzie można poruszać się drogą bezpieczniej.
Gmina Skarszewy z burmistrzem Skarszew Jacek Pauli na czele bardzo zabiegała o realizację tej inwestycji. Warto zaznaczyć, że będzie ona miał miejsce przy udziale środków gminnych. W marcu Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której w budżecie przeznaczono dotację na realizację przebudowy dla Powiat starogardzki w wysokości 300 tys. zł

 droga skarszewy